ระบบแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ

23 มกราคม 2565
ระบบแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ

https://mindanalytica.com/

โครงการนี้ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงาน พัฒนาระบบการออกแบบแบบทดสอบเพื่อประเมินบุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินผ่านระบบ Online

  • Admin ระบบสามารถออกแบบชุดแบบสอบถามที่เผยแพร่ในระบบได้
  • มีการสร้างสูตรคณิตศาสตร์และประมวลผลทางสถิติเพื่อแปรผลการตอบแบบสอบถาม
  • มีการใช้ python และ R script ในการประมวลผลทางสถิติในระดับที่สูงขึ้น
  • มีระบบ Blogging เพื่อให้ admin สามารถเผยแพร่เนื้อหาบนเว็ปไซท์ได้
  • มีระบบเก็บโปรไฟล์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบประเมินในระบบ
ตัวอย่างการทำแบบทดสอบในระบบ

Infrastructure อยู่ที่ Digital Ocean

  • มีการใช้งาน VM สำหรับทำ Web Server โดยใช้ NginX เป็น Web Server,
  • Managed Database สำหรับ MySQL 8
  • Space สำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพและไฟล์ Upload จากระบบ

สำหรับ Backend ผมใช้ PHP 8 และ Laravel ในการพัฒนา Frontend เป็น Laravel Blade template และ Laravel Livewire สำหรับการทำส่วน UI และ tailwindcss สำหรับจัด style css

โปรเจคนี้มีการใช้งาน CI/CD และทำ Integration test บน gitlab.com

Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

มองหาคนช่วยทำ Web App ใช้ภายในธุรกิจอยู่มั้ยครับ
มีความชำนาญในการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel รับพัฒนาโปรเจคให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พัฒนาระบบใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัททางด้าน Digital Agency เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยครับ

เรื่องล่าสุด

Backup ฐานข้อมูลด้วย Laravel อย่างง่าย ๆ ด้วย Spatie DB Snapshots
23 มกราคม 2565
Backup ฐานข้อมูลด้วย Laravel อย่างง่าย ๆ ด้วย Spatie DB Snapshots
วิธีการให้ git จดจำ password โดยไม่ต้องระบุใหม่ทุกครั้ง
23 มกราคม 2565
วิธีการให้ git จดจำ password โดยไม่ต้องระบุใหม่ทุกครั้ง
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel
23 มกราคม 2565
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel