ระบบติดตามโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

2 กันยายน 2564
ระบบติดตามโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ในโครงการนี้ผมได้มีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ SME พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาสินค้า OTOP และแพลตฟอร์ม E-Learning

ขอบเขตความสามารถระบบ

  • พัฒนาระบบการติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการชุมชน
  • มีการติดตามสถานะผ่าน LINE OA ผู้ประกอบการสามารถดูและเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาได้ผ่านทาง LINE
  • แพลตฟอร์ม E- Learning ผู้ประกอบการสามารถเข้าเรียนสื่อการสอนในโครงการที่เข้าร่วมได้จากทางเวปไซต์และผ่านการเลือกดูวิดิโอบนระบบ LINE OA โดยตรง วิดิโอที่ streaming ให้แก่ผู้ประกอบการถูกอัพโหลดไว้ที่ Vimeo
  • มีการเชื่อมต่อระบบ Line webhook เพื่อรับข้อความที่ผู้ใช้งานส่งผ่าน LINE เพื่อส่งข้อมูลโครงการ สถานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการดูวิดิโอ E-Learning ส่งกลับให้ผู้ใช้งานทาง LINE
  • Dashboard ติดตามสถานะโครงการโดยแอดมิน ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะโครงการทั้งหมดได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการแต่ละคนอยู่ที่ขั้นตอนได้ รวมถึงยอดจำนวนการใช้งานแพลตฟอร์ม E-Learning ในระบบ
  • มีชิ้นงานสินค้า OTOP ถูกพัฒนาผ่านระบบจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 รายในปี 2021
  • มีสถิติการดูวิดิโอในระบบจากผู้ประกอบการกว่า 6,000 ครั้ง รวมระยะเวลากว่า 3,500 ชม. ในโครงการปี 2021 ที่ผ่านมา
ตัวอย่างหน้าจอการออกแบบผลิตพัณฑ์สินค้า OTOP
มีการเชื่อมระบบ LINE Official Account ผู้ประกอบการสามารถเลือกแบบผลิตภัณฑ์จาก LINE ได้

เครื่องมือที่พัฒนา ทางด้าน Infrastructure ระบบนี้ผม Deploy ไว้ที่ Digital Ocean

  • มีการใช้งาน VM สำหรับทำ Web Server โดยใช้ NginX เป็น Web Server,
  • Managed Database สำหรับ MySQL 8 ทำให้สะดวกในการดูแล Backup และ Scale การใช้งานฐานข้อมูล
  • Space สำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพและเอกสารที่ Upload จากระบบ

สำหรับ Backend ผมใช้ PHP 8 และ Laravel ในการพัฒนา Frontend เป็น VueJS 3 และ InnertiaJS สำหรับการทำส่วน UI และ tailwindcss สำหรับจัด style css

มีการเชื่อม LINE Messaging API เพื่อทำระบบ Rich Menu และ Flex Message สำหรับการตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์และการดูวิดิโอ E-Learning

โปรเจคนี้มีการใช้งาน CI/CD และทำ Integration test บน gitlab.com

ระยะเวลาพัฒนา 4 เดือน

ผลงานปรากฏในข่าว:

http://www.thaipublicmedia.com/2021/09/CDD-continues-the-project-to-upgrade-OTOP-entrepreneurs-Group-of-used-items-decorations-souvenirs-increase-sales-improve-quality-of-life.html

Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

มองหาคนช่วยทำ Web App ใช้ภายในธุรกิจอยู่มั้ยครับ
มีความชำนาญในการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel รับพัฒนาโปรเจคให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พัฒนาระบบใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัททางด้าน Digital Agency เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยครับ

เรื่องล่าสุด

Backup ฐานข้อมูลด้วย Laravel อย่างง่าย ๆ ด้วย Spatie DB Snapshots
2 กันยายน 2564
Backup ฐานข้อมูลด้วย Laravel อย่างง่าย ๆ ด้วย Spatie DB Snapshots
วิธีการให้ git จดจำ password โดยไม่ต้องระบุใหม่ทุกครั้ง
2 กันยายน 2564
วิธีการให้ git จดจำ password โดยไม่ต้องระบุใหม่ทุกครั้ง
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel
2 กันยายน 2564
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel