ระบบจัดการคลังสินค้าแบบ VMI

30 เมษายน 2564
ระบบจัดการคลังสินค้าแบบ VMI

โครงการนี้ผมทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้านท่อแบรนด์สินค้าจากอเมริกา พัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าโดยผู้ขายเป็นผู้จัดการแบบ Online

  • พัฒนาระบบจัดเก็บคลังสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
  • มีระบบเติมของ / เบิกของ / ยืมของ จากคลังสินค้าได้
  • มีระบบแจ้งเตือนการเติมสินค้าให้แก่ลูกค้าและผู้ขายเมื่อมีการเบิกของออกไปใช้งาน
  • มีระบบ Price List แยกเก็บราคาสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
  • มีระบบ Min / Max Stock เพื่อแสดงสถานะและ Alert จำนวนของในคลังสินค้าได้
  • มีการ Print เอกสาร Transaction จากระบบได้
  • มี Dashboard เพื่อดูสถานะภาพรวมการใช้สินค้าในคลัง
  • มีการใช้งานสินค้าในคลังเกือบ 1,000 SKU
  • มีมูลค่าสินค้าในคลังกว่า 4.6 ล้านบาท

ระบบนี้ถูก Deploy อยู่ที่ Windows Server ที่ทางลูกค้าเป็นผู้เตรียมไว้ให้ มีการตั้ง Apache เพื่อใช้งานเป็น Web Server

ภาษาที่ใช้เป็น PHP 7.3 และ Laravel ในส่วน Frontend เป็น VueJS2, Bulmacss และ tailwind css

โปรเจคนี้มีการใช้งาน CI/CD และทำ Integration test บน gitlab.com

ระยะเวลาพัฒนา 5 เดือน

ตัวอย่างหน้าจอ Dashboard
ตัวอย่างหน้าจอ Transaction การส่งของเข้าคลังสินค้า
Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

มองหาคนช่วยทำ Web App ใช้ภายในธุรกิจอยู่มั้ยครับ
มีความชำนาญในการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel รับพัฒนาโปรเจคให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พัฒนาระบบใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัททางด้าน Digital Agency เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยครับ

เรื่องล่าสุด

Backup ฐานข้อมูลด้วย Laravel อย่างง่าย ๆ ด้วย Spatie DB Snapshots
30 เมษายน 2564
Backup ฐานข้อมูลด้วย Laravel อย่างง่าย ๆ ด้วย Spatie DB Snapshots
วิธีการให้ git จดจำ password โดยไม่ต้องระบุใหม่ทุกครั้ง
30 เมษายน 2564
วิธีการให้ git จดจำ password โดยไม่ต้องระบุใหม่ทุกครั้ง
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel
30 เมษายน 2564
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel