การ Test Upload ไฟล์ใน Laravel

16 มกราคม 2565 เวลาอ่าน 3 นาที
การ Test Upload ไฟล์ใน Laravel

Laravel มี ตัวช่วยสำหรับการทดสอบ file upload โดยอาศัย method fake() ในคลาส UploadFile หรือใน facade Storage

การ Fake File Upload

ตัวอย่างการใช้งานตาม Documentation ของ Laravel อธิบายตามนี้

<?php

namespace Tests\Feature;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Illuminate\Foundation\Testing\WithoutMiddleware;
use Illuminate\Http\UploadedFile;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use Tests\TestCase;

class ExampleTest extends TestCase
{
  public function test_avatars_can_be_uploaded()
  {
    Storage::fake('avatars');

    $file = UploadedFile::fake()->image('avatar.jpg');

    $response = $this->post('/avatar', [
      'avatar' => $file,
    ]);

    Storage::disk('avatars')->assertExists($file->hashName());
  }
}

การ Fake Upload รูปภาพ

เราสามารถ fake upload รูปภาพ โดยใช้ method image() โดยระบุนามสกุลเป็น .jpg, หรือ .png ได้

// Fake รูปภาพประเภท jpeg
UploadedFile::fake()->image('avatar.jpg');

// Fake รูปภาพประเภท png
UploadedFile::fake()->image('avatar.png');

หากเราต้องการจำลองขนาดความกว้างและความสูงของรูปที่ upload เราสามารถระบุ Parameter เพิ่มได้ ดังนี้

UploadedFile::fake()->image('avatar.jpg', $width, $height)->size(100);

การ Fake Upload ไฟล์ PDF

ถ้าเราต้องการ Fake Upload เอกสาร pdf เราสามารถใช้ method create() ในการจำลองไฟล์ pdf ได้

UploadedFile::fake()->create('document.pdf');

การ Fake Upload ไฟล์ Excel จริง

ในบางคร้้งเราต้องการใช้ไฟล์จริง ๆ ที่เราเตรียมไว้เพื่อใช้ทดสอบ upload ไฟล์ เช่น ทดสอบการ Import ไฟล์ จาก excel, csv หรือ .txt ไฟล์ที่เราเตรียมข้อมูลไว้แล้ว เราสามารถใช้ method createWithContent() เพื่อดึงข้อมูลในไฟล์ที่เราเตรียมไว้เพื่อทำการทดสอบ upload ได้ ดังนี้

UploadedFile::fake()->createWithContent(
	'survey_template.xlsx',
	file_get_contents(base_path('tests/Feature/stub/import-template.xlsx'))
);

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Laravel Documentation

Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

ผมอ๊อฟนะครับ เป็นผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางด้าน Web Application Development ให้แก่องค์กร ธุรกิจ SME และหน่วยงานราชการ
Web Developer ผู้มีใจรักใน Laravel เป็นพาร์ทเนอร์บริษัท Digital Agency ชั้นนำทางด้าน UX/UI เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ผมช่วยสร้างเครื่องมือทางด้าน Web ที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นใช้งานได้จริง เน้นประสบการณ์ ความชำนาญ ผลงานคุ้มค่าเทียบเท่าจ้างงานกับบริษัทใหญ่ ๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

มาทำความรู้จักกับ Laravel Pulse
16 มกราคม 2565
มาทำความรู้จักกับ Laravel Pulse
ฟีเจอร์ใน PHP 8 ที่แม้แต่ Javascript ก็ยังไม่มี
16 มกราคม 2565
ฟีเจอร์ใน PHP 8 ที่แม้แต่ Javascript ก็ยังไม่มี
วิธีการดูขนาดโฟลเดอร์บน Ubuntu
16 มกราคม 2565
วิธีการดูขนาดโฟลเดอร์บน Ubuntu