Phattarachai Chaimongkol

สวัสดีครับ ผมภัทรชัย ไชยมงคล

ใน Blog นี้ผมเขียนเรื่องที่ผมสนใจ ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ Laravel, PHP และเทคนิคที่ผมได้พบกับการทำงานในแต่ละวัน

แนะนำตัว

ผมเขียนเริ่มเขียน Code PHP มาตั้งแต่ปี 2009 และเขียน Laravel มาตั้งแต่ปี 2016 ปัจจุบันเป็น Web Programmer ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ผ่านงานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันมามากมาย ทั้งที่ใช้ภายในหน่วยงาน และที่เปิดให้ใช้กับคนทั่วไป

มีงานเป็นที่ปรึกษา Senior Developer ให้แก่บริษัทชั้นนำในไทยทางด้าน Blockchain Technology และ Web Transformation ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ร่วมงานมาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน มีผลงานทางด้าน Cryptocurrency Exchange, Energy Exchange, งาน Training, Code Review และร่วมวางโครง Architecture ใน Web Application หลาย ๆ ตัว

งานที่ปรึกษาทางด้าน IT Consultant ให้แก่บริษัท Distributor ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัททางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ ERP ของริษัท SAP B1 และบริษัท Third-Party ที่ร่วมงานด้วย พัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory ควบคุมคลังสินค้าด้วยการนำของไปวางที่คลังลูกค้าให้จัดการได้ง่าย งานทางด้าน BI ออกแบบและสร้างรายงานด้วย Crystal Report ตามความต้องการของผู้ใช้

Laravel Certified Developer

ด้วยส่วนตัวแล้วชอบสไตล์การเขียนของ Laravel มาก ทำความเข้าใจเบื้องลึก เบื้องหลังของ framework มาพอสมควร คอยติดตามฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่มาในแต่ละ version ทำ Web Application จาก Laravel มาก็ไม่น้อย เลยขอลองทดสอบความสามารถตัวเอง ด้วยการสอบเป็น Laravel Certified Developer ยืนยันผลการสอบของผมได้เลยที่ Laravel Certification

ตัวอย่างผลงาน

SWU Photo

เว็บรวบรวมภาพถ่ายเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบื้องหลังมีการใช้งานเชื่อม API กับ Google Photo เพื่อดึงข้อมูลภาพถ่ายมาจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ให้ผู้สนใจนำรูปภาพไปใช้งานได้ สามารถทำการค้นหาจากรูปภาพ ดาวน์โหลด และนำไปใช้ทางด้านงานกราฟฟิค

SWU Account

ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการการแก่นิสิตและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย โดยบัญชีที่มีให้บริการได้แก่

 • LDAP ของทางมหาวิทยาลัย
 • Google Account เชื่อม API เพื่อสร้างและเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • Microsoft Account เชื่อม API เพื่อสร้างและจัดการ License ที่แจกให้แก่นิสิตและบุคลากร
Vendor Managed Inventory

VMI: Vendor Managed Inventory

ระบบจัดการคลังสินค้าแบบ Consignment ตัวอย่างฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้น เช่น

 • ระบบจัดการ Part และ SKU
 • Price List สำหรับแต่ละลูกค้า
 • Stock In นำสินค้าเข้าคลัง
 • Stock Out นำสินค้าออกจากคลัง
 • Return คืนสินค้าเข้าคลังได้
 • Report ออกรายงาน Stock Movement
 • Dashboard สรุปภาพรวมการใช้งาน
 • Email Notification แจ้งเตือน Transaction ผ่านทางอีเมล์

งาน Open Source

Line Notify

Package สำหรับส่ง Line Notify บน Laravel และ PHP ด้วย Code เพียงบรรทัดเดียว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Package นี้ได้ที่ บทความนี้

Thaidate

Thaidate() function สำหรับ PHP, และ Laravel Carbon อ่านรายละเอียดได้ที่ บทความนี้

ติดต่อผมได้เลยที่อีเมล์ phattarachai.artisan@gmail.com

ไม่ว่าจะงานเล็ก งานใหญ่ ยินดีให้บริการ รับรองความพึงพอใจจนถึงที่สุด