วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel

11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาอ่าน 4 นาที
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel

บางครั้งในโปรแกรมที่เราเขียนขึ้น เราต้องการทราบว่าผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งาน Web Application ของเราใช้งานมาจากอุปกรณ์ใด Browser ไหน หรือ OS อะไร เราสามารถใช้ package phattarachai/laravel-mobile-detect เพื่อตรวจสอบ client ที่ผู้ใช้เรียกใช้เข้ามาได้

โดยแพคเกจนี้ ใช้พื้นฐานมาจาก Mobile Detect โดยเพิ่มการรองรับ Desktop มีการเชื่อม Laravel integration ให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น

การติดตั้ง

สามารถติดตั้งได้โดย run คำสั่ง composer

composer require phattarachai/laravel-mobile-detect

Laravel (optional)

เพิ่ม service provider ใน config/app.php:

Phattarachai\LaravelMobileDetect\AgentServiceProvider::class,

เพิ่ม alias ใน config/app.php:

'Agent' => Phattarachai\LaravelMobileDetect\Facades\Agent::class,

การใช้งานพื้นฐาน

เริ่มจากสร้างตัวแปร Agent หรือเรียกใช้ผ่าน Laravel Facade

use Phattarachai\LaravelMobileDetect\Agent;

$agent = new Agent();

ถ้าหากเราต้องการ แปร User Agent ที่ไม่ได้มาจาก request โดยตรง เช่น ทดสอบเรียกใช้จาก Artisan command หรือ factory เราสามารถใช้เมธอด setUserAgent และ setHttpHeaders ได้

$agent->setUserAgent('Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/537.13+ (KHTML, like Gecko) Version/5.1.7 Safari/534.57.2');
$agent->setHttpHeaders($headers);

นอกจากนี้ เรายังสามารถเรียกเมธอดอื่น ๆ ใน Mobile Detect ได้ตามปกติ โดยเราสามารถดูตัวอย่างการใช้งานได้ที่ https://github.com/serbanghita/Mobile-Detect/wiki/Code-examples

เมธอด is

ใช้เช็คว่ามีคำที่ระบุอยู่ใน User Agent

$agent->is('Windows');
$agent->is('Firefox');
$agent->is('iPhone');
$agent->is('OS X');

Mobile detection ตรวจสอบว่ามาจาก Mobile ใช่หรือไม่

$agent->isMobile();
$agent->isTablet();

ชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ Device name

ดึงชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ถ้ามาจาก (iPhone, Nexus, Samsung,...)

$device = $agent->device();

ชื่อ Operating system

ดึงชื่อ Operating System (Ubuntu, Windows, OS X, ...)

$platform = $agent->platform();

ชื่อ Browser

ดึงชื่อ browser (Chrome, IE, Safari, Firefox, ...)

$browser = $agent->browser();

ตรวจเช็ค Desktop

เช็คว่า ผู้ใช้มาจาก Desktop

$agent->isDesktop();

ดูรายละเอียด package เพิ่มเติมได้ที่ Github phattarachai/laravel-mobile-detect

Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

ผมอ๊อฟนะครับ เป็นผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางด้าน Web Application Development ให้แก่องค์กร ธุรกิจ SME และหน่วยงานราชการ
Web Developer ผู้มีใจรักใน Laravel เป็นพาร์ทเนอร์บริษัท Digital Agency ชั้นนำทางด้าน UX/UI เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ผมช่วยสร้างเครื่องมือทางด้าน Web ที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นใช้งานได้จริง เน้นประสบการณ์ ความชำนาญ ผลงานคุ้มค่าเทียบเท่าจ้างงานกับบริษัทใหญ่ ๆ

ยามว่าง ๆ ชอบเล่นเกมส์บน Steam ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

PHP function แสดงค่าเงินบาทเป็นภาษาไทย
11 กุมภาพันธ์ 2565
PHP function แสดงค่าเงินบาทเป็นภาษาไทย
แสดง DatePicker ปี พ.ศ. เป็นภาษาไทย ด้วย FilamentPHP
11 กุมภาพันธ์ 2565
แสดง DatePicker ปี พ.ศ. เป็นภาษาไทย ด้วย FilamentPHP
แปลงวันที่ภาษาไทย ด้วย thaidate() ใน PHP และ Laravel
11 กุมภาพันธ์ 2565
แปลงวันที่ภาษาไทย ด้วย thaidate() ใน PHP และ Laravel