แปลงวันที่ภาษาไทย ด้วย thaidate() ใน PHP และ Laravel

26 กุมภาพันธ์ 2564
แปลงวันที่ภาษาไทย ด้วย thaidate() ใน PHP และ Laravel

ฟังก์ชัน date() ใน PHP ช่วยให้เราจัด format วันที่ที่เราต้องการแสดงผลได้ แต่ format ที่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในบทความนี้จะมาแนะนำ function thaidate() ที่ช่วยให้เราจัด format วันที่ใน PHP ให้เป็นภาษาไทยได้กัน

package ที่เราจะนำมาใช้คือ phattarachai/thaidate

composer require phattarachai/thaidate

package นี้จะเพิ่มฟังก์ชัน thaidate() ให้เราใช้ได้ โดย parameter ที่รับ เหมือนกัน function date() ใน PHP

thaidate('l j F Y', '2021-02-25');
// พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

Format ที่รับใช้รูปแบบเดียวกันกับ Date format ใน PHP

Parameter ตัวที่สองเราสามารถส่งเป็น String แบบเดียวที่ส่งได้กับ function strtotime() เราจึงสามารถส่งเป็น string ที่สามารถแปลงเป็นวันที่ได้เช่น

thaidate('l j F Y', 'now');
thaidate('l j F Y', 'next week');
thaidate('l j F Y', 'next month');
thaidate('l j F Y', '-3 days');
thaidate('l j F Y', 'yesterday');
thaidate('l j F Y', 'tomorrow');

ใช้ thaidate() กับ Laravel Carbon

ใน Laravel จะมีการใช้ Carbon Package ในการจัดการกับวันที่อยู่แล้ว package นี้ก็ได้เพิ่ม method thaidate() ให้แก่ Laravel Carbon instance เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น

use Illuminate\Support\Carbon;

Carbon::parse('2021-02-25')->thaidate('D j M y')
// พฤ. 25 ก.พ. 64

ในเบื้องหลัง package นี้ใช้ความสามารถของ Laravel macro ในการเพิ่ม functionality ให้แก่ คลาส Carbon ใน Laravel

นั่นแปลว่าเราสามารถใช้ method thaidate() ใน Eloquent Model attributes ที่มีการ cast เป็น datetime ได้โดยตรงเช่นกัน

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model 
{
    protected $dates = ['published_date'];
}

$post->published_date->thaidate('D j M y')
// พฤ. 25 ก.พ. 64

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Github Repository

Phattarachai Chaimongkol
เกี่ยวกับ phattarachai.dev

สวัสดีครับ เป็น Full Stack Web Developer สามารถดูแลงานทั้งระบบได้ ทำงานสายนี้มากว่า 10 ปี ผ่านงานทางภาครัฐ เป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชน มีงาน Web App ทั้งเล็กและใหญ่ ระบบ Inventory, งาน ERP พร้อมใช้ประสบการณ์ที่มีแก้ไขปัญหาธุรกิจให้ลูกค้าครับ

เรื่องล่าสุด

งานพัฒนา Platform Video E-learning
26 กุมภาพันธ์ 2564
งานพัฒนา Platform Video E-learning
รับงาน Web Scrapping อ่านข้อมูลเว็บไซต์ส่งแจ้งเตือน Line Notification
26 กุมภาพันธ์ 2564
รับงาน Web Scrapping อ่านข้อมูลเว็บไซต์ส่งแจ้งเตือน Line Notification
รับงาน ดึงข้อมูลโพสต์ Facebook Group / รูปภาพ / เนื้อหา ลงไฟล์ ส่งเข้า Google Drive
26 กุมภาพันธ์ 2564
รับงาน ดึงข้อมูลโพสต์ Facebook Group / รูปภาพ / เนื้อหา ลงไฟล์ ส่งเข้า Google Drive