สุ่มรหัสบัตรประชาชน

ความหมายของเลขรหัสบัตรประชาชนในแต่ละหลัก

 • หลักที่ 1 ระบุประเภทของคน แบ่งเป็น 8 ประเภทดังนี้
  • ประเภท 1 คือ คนที่มีสัญชาติไทยและแจ้งเกิดในเวลากำหนด
  • ประเภท 2 คือ คนที่มีสัญชาติไทยแต่แจ้งเกิดเกินเวลาที่กำหนด
  • ประเภท 3 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน 31/05/2527
  • ประเภท 4 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยไม่มีเลขบัตร
  • ประเภท 5 ตือ คนที่เพิ่มเข้าไปทีหลัง อาจเพราะตกสำรวจหรือสาเหตุอื่น
  • ประเภท 6 คือ คนที่เข้าเมื่องโดยไม่ถุกกฏหมาย หรือถูกกฏหมายแต่เป็นสถานะชั่วคราว
  • ประเภท 7 คือ ลูกของคนในประเภท 6
  • ประเภท 8 คือ คนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกฏหมาย
 • หลักที่ 2 ถึง 5 ระบุสถานที่เกิด โดยหลักที่ 2-3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4-5 หมายถึงอำเภอ
 • หลักที่ 6 ถึง 10 ระบุเลขในทะเบียนบ้าน
 • หลักที่ 11 และ 12 ระบุลำดับการเกิดในบุคคลประเภทนั้นๆ
 • หลักที่ 13 ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
LINE Store 500 Internal Server Error Sticker
สนับสนุน phattarachai.dev
หากบทความใน phattarachai.dev มีประโยชน์กับคุณ โปรดสนับสนุน Sticker และ Theme LINE ที่ผมทำขึ้นได้ทาง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำเนื้อหาสาระดี ๆ และ Open Source Library ให้แก่ Laravel Developer ชาวไทยมากขึ้นนะครับ