ระบบแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ

23 มกราคม 2565 เวลาอ่าน 3 นาที
ระบบแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ

https://mindanalytica.com/

โครงการนี้ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงาน พัฒนาระบบการออกแบบแบบทดสอบเพื่อประเมินบุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินผ่านระบบ Online

  • Admin ระบบสามารถออกแบบชุดแบบสอบถามที่เผยแพร่ในระบบได้
  • มีการสร้างสูตรคณิตศาสตร์และประมวลผลทางสถิติเพื่อแปรผลการตอบแบบสอบถาม
  • มีการใช้ python และ R script ในการประมวลผลทางสถิติในระดับที่สูงขึ้น
  • มีระบบ Blogging เพื่อให้ admin สามารถเผยแพร่เนื้อหาบนเว็ปไซท์ได้
  • มีระบบเก็บโปรไฟล์ของผู้ตอบแบบสอบถาม


ตัวอย่างการทำแบบทดสอบในระบบ

Infrastructure อยู่ที่ Digital Ocean

  • มีการใช้งาน VM สำหรับทำ Web Server โดยใช้ NginX เป็น Web Server,
  • Managed Database สำหรับ MySQL 8
  • Space สำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพและไฟล์ Upload จากระบบ

สำหรับ Backend ผมใช้ PHP 8 และ Laravel ในการพัฒนา Frontend เป็น Laravel Blade template และ Laravel Livewire สำหรับการทำส่วน UI และ tailwindcss สำหรับจัด style css

โปรเจคนี้มีการใช้งาน CI/CD และทำ Integration test บน gitlab.com

เรื่องใน
Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

ผมอ๊อฟนะครับ เป็นผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางด้าน Web Application Development ให้แก่องค์กร ธุรกิจ SME และหน่วยงานราชการ
Web Developer ผู้มีใจรักใน Laravel เป็นพาร์ทเนอร์บริษัท Digital Agency ชั้นนำทางด้าน UX/UI เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ผมช่วยสร้างเครื่องมือทางด้าน Web ที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นใช้งานได้จริง เน้นประสบการณ์ ความชำนาญ ผลงานคุ้มค่าเทียบเท่าจ้างงานกับบริษัทใหญ่ ๆ

ยามว่าง ๆ ชอบเล่นเกมส์บน Steam ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ระบบบัญชีออมทองผ่าน Line OA
23 มกราคม 2565
ระบบบัญชีออมทองผ่าน Line OA
ระบบติดตามโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
23 มกราคม 2565
ระบบติดตามโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
งานพัฒนา Platform Video E-learning
23 มกราคม 2565
งานพัฒนา Platform Video E-learning