ระบบติดตามโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

2 กันยายน 2564 เวลาอ่าน 5 นาที
ระบบติดตามโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ในโครงการนี้ผมได้มีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ SME พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาสินค้า OTOP และแพลตฟอร์ม E-Learning

ขอบเขตความสามารถระบบ

  • พัฒนาระบบการติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการชุมชน
  • มีการติดตามสถานะผ่าน LINE OA ผู้ประกอบการสามารถดูและเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาได้ผ่านทาง LINE
  • แพลตฟอร์ม E- Learning ผู้ประกอบการสามารถเข้าเรียนสื่อการสอนในโครงการที่เข้าร่วมได้จากทางเวปไซต์และผ่านการเลือกดูวิดิโอบนระบบ LINE OA โดยตรง วิดิโอที่ streaming ให้แก่ผู้ประกอบการถูกอัพโหลดไว้ที่ Vimeo
  • มีการเชื่อมต่อระบบ Line webhook เพื่อรับข้อความที่ผู้ใช้งานส่งผ่าน LINE เพื่อส่งข้อมูลโครงการ สถานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการดูวิดิโอ E-Learning ส่งกลับให้ผู้ใช้งานทาง LINE
  • Dashboard ติดตามสถานะโครงการโดยแอดมิน ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะโครงการทั้งหมดได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการแต่ละคนอยู่ที่ขั้นตอนได้ รวมถึงยอดจำนวนการใช้งานแพลตฟอร์ม E-Learning ในระบบ
  • มีชิ้นงานสินค้า OTOP ถูกพัฒนาผ่านระบบจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 รายในปี 2021
  • มีสถิติการดูวิดิโอในระบบจากผู้ประกอบการกว่า 6,000 ครั้ง รวมระยะเวลากว่า 3,500 ชม. ในโครงการปี 2021 ที่ผ่านมา

มีการเชื่อมระบบ LINE Official Account ผู้ประกอบการสามารถเลือกแบบผลิตภัณฑ์จาก LINE ได้

เครื่องมือที่พัฒนา ทางด้าน Infrastructure ระบบนี้ผม Deploy ไว้ที่ Digital Ocean

  • มีการใช้งาน VM สำหรับทำ Web Server โดยใช้ NginX เป็น Web Server,
  • Managed Database สำหรับ MySQL 8 ทำให้สะดวกในการดูแล Backup และ Scale การใช้งานฐานข้อมูล
  • Space สำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพและเอกสารที่ Upload จากระบบ

สำหรับ Backend ผมใช้ PHP 8 และ Laravel ในการพัฒนา Frontend เป็น VueJS 3 และ InnertiaJS สำหรับการทำส่วน UI และ tailwindcss สำหรับจัด style css

มีการเชื่อม LINE Messaging API เพื่อทำระบบ Rich Menu และ Flex Message สำหรับการตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์และการดูวิดิโอ E-Learning

โปรเจคนี้มีการใช้งาน CI/CD และทำ Integration test บน gitlab.com

ระยะเวลาพัฒนา 4 เดือน

ผลงานปรากฏในข่าว:

http://www.thaipublicmedia.com/2021/09/CDD-continues-the-project-to-upgrade-OTOP-entrepreneurs-Group-of-used-items-decorations-souvenirs-increase-sales-improve-quality-of-life.html

เรื่องใน
Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

ผมอ๊อฟนะครับ เป็นผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางด้าน Web Application Development ให้แก่องค์กร ธุรกิจ SME และหน่วยงานราชการ
Web Developer ผู้มีใจรักใน Laravel เป็นพาร์ทเนอร์บริษัท Digital Agency ชั้นนำทางด้าน UX/UI เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ผมช่วยสร้างเครื่องมือทางด้าน Web ที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นใช้งานได้จริง เน้นประสบการณ์ ความชำนาญ ผลงานคุ้มค่าเทียบเท่าจ้างงานกับบริษัทใหญ่ ๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ระบบบัญชีออมทองผ่าน Line OA
2 กันยายน 2564
ระบบบัญชีออมทองผ่าน Line OA
ระบบแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ
2 กันยายน 2564
ระบบแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ
งานพัฒนา Platform Video E-learning
2 กันยายน 2564
งานพัฒนา Platform Video E-learning