ระบบจัดการคลังสินค้าแบบ VMI

30 เมษายน 2564 เวลาอ่าน 3 นาที
ระบบจัดการคลังสินค้าแบบ VMI

โครงการนี้ผมทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้านท่อแบรนด์สินค้าจากอเมริกา พัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าโดยผู้ขายเป็นผู้จัดการแบบ Online

 • พัฒนาระบบจัดเก็บคลังสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
 • มีระบบเติมของ / เบิกของ / ยืมของ จากคลังสินค้าได้
 • มีระบบแจ้งเตือนการเติมสินค้าให้แก่ลูกค้าและผู้ขายเมื่อมีการเบิกของออกไปใช้งาน
 • มีระบบ Price List แยกเก็บราคาสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
 • มีระบบ Min / Max Stock เพื่อแสดงสถานะและ Alert จำนวนของในคลังสินค้าได้
 • มีการ Print เอกสาร Transaction จากระบบได้
 • มี Dashboard เพื่อดูสถานะภาพรวมการใช้สินค้าในคลัง
 • มีการใช้งานสินค้าในคลังเกือบ 1,000 SKU
 • มีมูลค่าสินค้าในคลังกว่า 4.6 ล้านบาท

ระบบนี้ถูก Deploy อยู่ที่ Windows Server ที่ทางลูกค้าเป็นผู้เตรียมไว้ให้ มีการตั้ง Apache เพื่อใช้งานเป็น Web Server

ภาษาที่ใช้เป็น PHP 7.3 และ Laravel ในส่วน Frontend เป็น VueJS2, Bulmacss และ tailwind css

โปรเจคนี้มีการใช้งาน CI/CD และทำ Integration test บน gitlab.com

ระยะเวลาพัฒนา 5 เดือน

ตัวอย่างหน้าจอ Transaction การส่งของเข้าคลังสินค้า

เครื่องมือที่ใช้

 1. Laravel 
 2. MySQL 8
 3. Redis
 4. VueJS
 5. TailwindCSS
 6. Bulma
 7. Gitlab
 8. ChartJS

 

เรื่องใน
Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

ผมอ๊อฟนะครับ เป็นผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางด้าน Web Application Development ให้แก่องค์กร ธุรกิจ SME และหน่วยงานราชการ
Web Developer ผู้มีใจรักใน Laravel เป็นพาร์ทเนอร์บริษัท Digital Agency ชั้นนำทางด้าน UX/UI เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ผมช่วยสร้างเครื่องมือทางด้าน Web ที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นใช้งานได้จริง เน้นประสบการณ์ ความชำนาญ ผลงานคุ้มค่าเทียบเท่าจ้างงานกับบริษัทใหญ่ ๆ

ยามว่าง ๆ ชอบเล่นเกมส์บน Steam ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ระบบบัญชีออมทองผ่าน Line OA
30 เมษายน 2564
ระบบบัญชีออมทองผ่าน Line OA
ระบบแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ
30 เมษายน 2564
ระบบแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ
ระบบติดตามโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
30 เมษายน 2564
ระบบติดตามโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP